ANBI-status

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)
 
De stichting Sebastiaan Horn Foundation heeft als doel om door de Nederlandse Staat aangemerkt te worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De volledige vermelding van de toekenning, het doel van de vereniging en het beleidsplan kunt u hier nalezen zodra deze is toegekend. 
 
Meer weten over de ANBI-regeling? Kijk dan op de website van de Belastingdienst

(Daar de stichting nog geen volledig boekjaar actief is, is er nog geen balans en resultaat aanwezig. Deze zal op het eerst mogelijke moment worden gepubliceert). 

Algemene gegevens: 

Naam: Stichting Sebastiaan Horn Foundation
Adres: Annie Romein-Verschoorlaan 20, 1784 NZ Den Helder 
E-mail: info@sebastiaanhornfoundation.nl
KVK: 85705969
RSIN: 863713397
Bank:
NL93 RABO 0197 84 83 11 t.n.v. Stichting Sebastiaan Horn Foundation 

Bestuur van de stichting: 

Voorzitter: Sebastiaan Horn
Secretaris: Chantal van den Brink - Bijpost 
Penningmeester: Mirjam Glim
 
De stichting kent geen bezoldigde (bestuurs)functies. 

Activiteiten van de stichting: 

Het bestuur van de stichting komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt. 

De stichting heeft als doelstelling het bieden van financiële ondersteuning aan organisaties en particulieren op het gebied van natuur (ecologie) en ten behoeve van maatschappelijke en sociale doeleinden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bijeenbrengen van gelden en het werven van donateurs in het algemeen.